Obres
Biografia

Equip de treball format a Madrid en 2006.

La pràctica de DEMOCRACIA se inicia a partir de la discussió i l'enfrontament de idees i formes d'acció. El mateix fet de treballar com a grup fixa un interès de intervenció en el àmbit social. DEMOCRACIA funciona com a node de interessos agrupats de forma temporal per el desenvolupament d'un mateix objectiu, que s'aborda des de diferents perspectives: las de cada de participant en el projecte, essent aquests tant els diferents agents i productors que conformen DEMOCRACIA (permanents i ocasionals) com comunitats especifiques amb les quals se estableix una col·laboració.

Democracia treballa també la edició (son directors de la revista Nolens Volens) i en el comissariat (No Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Dueños, Arte Útil). Van ser fundadores i membres del col·lectiu El Perro (1989-2006).

Exposicions