Accomplices & Witnesses: Group Show

Overview

Amb obres d'Iván Argote, Marcos Àvila-Forero, DEMOCRÀCIA, mounir fatmi, Núria Güell, Iratxe Jaio & Klaas Van Gorkum, Bouchra Khalili, Levi Orta & Mireia Sallarès.

L'exposició Còmplices i Testimonis parteix de la idea de l'artista com a còmplice i testimoni de dinàmiques socials que requereixen una implicació activa, un compromís i un posicionament que va més enllà de l'acte de denúncia. Les obres exposades es presenten com a declaracions propositives d‟intencions, ja sigui de forma documental, processual o objectual, d‟artistes que qüestionen la noció hegemònica de comunitat construïda al voltant de la ficció de l‟individualisme, a través d‟una capacitat de transformació afectiva i efectiva. .

Ser espectador de la nostra pròpia realitat ja no és una opció: actuar, veure's implicat i posicionar-se és una resposta que obre nous paradigmes. La puixança d'uns artistes compromesos pren cada cop més valor davant del declivi d'unes dinàmiques que donen senyals d'obsolescència i una societat basada en l'hegemonia dels poders.

Vistes de instal·lació