We protect you from yourselves: DEMOCRACIA

Overview

DEMOCRÀCIA explora diferents estructures de poder i l'estatus de l'espectador.

La globalització comporta un sentiment de desconfiança, rebuig i impotència cap als mecanismes de govern i poder polític. Això es converteix en una crisi que altera la nostra percepció de fets com ara conflictes socials, crisis econòmiques, guerres, violència, catàstrofes, etc. Davant d'aquest escenari, un grup d'intel·lectuals, artistes, activistes i ciutadans aposten per una forma de compromís que fa dels diferents tipus d'abusos a la societat un tema central i que els contraresta amb models socials opositors i imaginatius.

En aquest context, DEMOCRÀCIA explora diferents estructures de poder i l'estatus de l'espectador a través de la seva obra i de les seves intervencions públiques a l'espai cultural, urbà i sociopolític de les societats democràtiques. Performances que provoquen situacions subversives i crítiques que es desenvolupen en el context de la ciutat entesa com a espai de conflicte.

Vistes de instal·lació