Ser y durar: DEMOCRACIA

Overview

A través de la reapropiació o desviament de llocs de culte o rituals, les obres exposades evoquen els llegats ideològics, la seva permanència i desaparició en aquesta època de canvis radicals.

Un dels punts d'ancoratge de la cultura europea, la religió, es presenta aquí en connexió amb altres ideologies dels segles XX i XXI. A través de la reapropiació o desviament de llocs de culte o rituals, les obres exposades evoquen els llegats ideològics, la seva permanència i desaparició en aquesta època de canvis radicals. L´obra de DEMOCRÀCIA trasllada aquestes qüestions al´àmbit de la memòria històrica espanyola enfrontada a la reutilització d´espais, a la cartografia d´un territori memorial.

Vistes de instal·lació