Paisajes revoltosos: Marcos Ávila-Forero

Overview

Marcos Ávila-Forero mostra realitats difícils i dures d´una manera humana, sensible i poètica, convertint-se en testimoni i còmplice d´aquestes històries.

En tots els seus treballs, Marcos Avila Forero shows difficult i harsh realities a l'human, sensitive and poetic way, becoming a witness i accomplice en aquestes stories, confrontant the geographical and ideological borders que existeix. Imperceptible boundaries que separa la ciutat de la muntanya, la nativa de la foreigner, la clandestina de la legalitat, la poverty de la salut, la tradició de la modernitat. La feina exhibita a l'ADN Galeria estant per representar tot l'experiència conceiveda a les performance, per la qual els artistes estan a les alternatives de la història i la memòria que convé local anomenat local de borders, temps i places.

Vistes de instal·lació