Tedium Vitae: Group Show

Overview

L'exposició Tedium Vitae explora l'avorriment com a catalitzador artístic amb obres de Marta Burrugori, Jaume Simon Contra, Raquel Friera, Jambos, Martin Llavaneras, Adrian Melis, Javier Peñafiel, Sol Prado, Mladen Stilinovic. Comissariada per On Mediation2.

"Per què ja no pot existir l'art a Occident? La resposta és simple. Els artistes d'Occident no són fluixos. Els artistes d'Orient són fluixos; si continuaran sent fluixos ara que ja no són artistes orientals, encara s'ha de veure" MLADENSTILINOVIC L'exposició Tedium Vitae explora l'avorriment com a catalitzador artístic. Tedio Vitae i Indisposició General. Assaig sobre la Fatiga (encarregat per Martí Peran) són dues cares d'una mateixa moneda; dues exposicions que reflecteixen problemes iguals a través de prismes diferents. Tedium Vitae porta a terme aquesta tasca a través de la floritura de l'artista croat Mladen Stilinovic i del treball de diversos artistes joves: Adrián Melis, Jaume Simon Contra, Martín Llavaneras, Raquel Friera, Los Jambos, Sol Prado i Javier Peñafiel. L'autoproducció, la propaganda en si mateixa o la conquesta atlètica de totes les fites possibles són símptomes d'una societat capitalista endarrerida, que converteix els treballadors en productors a temps complet dins un sistema que exigeix ​​una activitat i una flexibilitat igualment constants. Aquesta producció es complementa amb la seva pròpia projecció a les xarxes socials, on l'individu entra per convertir-se finalment en un producte en exhibició digital. Aquesta hiperconnexió, proporcionada per la tecnologia i el sistema que la subjuga, també evita la mandra, l'avorriment i la producció zero. Les paraules de Mladen Stilinovic són, doncs, el punt de partida i l'eix principal d'aquesta exposició. La pausa -activa- pot crear art. Com es pot crear l'artista sense previsió? La mandra, la pausa i el no fer són necessaris enmig d'aquest remolí; preneu-los com si tinguessin un poder emancipador presentat en forma d'una opció política, una font de resistència al sistema.

Vistes de instal·lació