Recent Shipwrecks: Carlos Pazos

Overview

Naufragis Recents, és un espectacle que gira al voltant de la idea del naufragi entès com a fracàs, amb un nou repertori de peces malenconioses, directes i iròniques i l'estrena a Barcelona de la pel·lícula Artissimo.

L'artista recorre a una àmplia gamma d'objectes potencialment evocadors que invoquen un temps viscut: records dels llargs estius de la seva infància, de la seva estada prolongada a París i altres esdeveniments de la vida de l'artista, que no intenten descriure ni explicar un període o un moment del temps, sinó que més aviat anhelen invocar, qüestionant qualsevol sistema de representació: la imatge ja no evoca una realitat, més enllà de la subjectivitat implacable. En tota la seva obra es percep certa nostàlgia pel “temps no viscut”, nostàlgia que alhora implica pèrdua i possessió.

Naufragis Recents, és un espectacle que gira al voltant de la idea del naufragi entès com a fracàs, amb un nou repertori de peces malenconioses, directes i iròniques i l'estrena a Barcelona de la pel·lícula Artissimo.

Vistes de instal·lació