Obres
Vistes de instal·lació
Biografia

Desde els seus inicis el treball de Jordi Colomer ha anat incorporant a una singular visió de l'escultura elements dels dispositius escènics. Desde 1997 ha privilegiat l'ús de la fotografia i la video-instal.lació. Els seus primers videos prenen forma de micro-narracions de rel beckettiana, on els habitants es debaten amb objectes, decorats i espais artificials. En un segon període aquests personatges recorren els carrers o el desert amb gestos i derives que - amb un cert sentit de l'absurd- encomanen un marcat esperit crític, per indagar finalment en les  possibilitats de supervivència poètica en la ciutat contemporània. 

L'obra de Colomer ha estat mostrada en nombroses exposicions individuals. Entre altres: en la 57 Biennal de Venècia, en el Matadero Madrid, en el Bronx Museum of the Arts, Nova York, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, en l'ECCO, Espaço cultural contemporâneo, Brasilia. Ha participat en diverses exposicions col·lectives, com en el MAAT, Lisboa, en el Devos Art Museum en la Universitat de Michigan, Estats Units, en el CA2M. Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid, en l'Heritage Square Museum, Los Angeles, en Manifesta 10, St. Petersburg.

Exposicions
News