Alán Carrasco, el qüestionament de la història oficial

Conxita Oliver, El Temps de les Arts

ADN Galeria presenta la segona exposició individual de l’artista Alán Carrasco. Titulada Tothom parla del temps. Nosaltres no, reuneix una dotzena d’obres inèdites (escultures, instal·lacions i pintures) realitzades per l’artista durant la seva recent estada a l’Acadèmia d’Espanya a Roma. A través de diferents peces, proposa una mirada crítica sobre alguns processos polítics a l’Europa de la darrera meitat del segle XX. Les seves estratègies de treball consisteixen a vincular elements que aparentment no tenen res a veure entre si, però que finalment teixeixen d’alguna manera un fil de continuïtat discursiva i de persistència de relats.

Alán Carrasco (Burgos, 1986) és un historiador visual. El conjunt de la seva producció es basa en l’estudi dels mecanismes de construcció de les narratives històriques oficials, sobretot en tot el relatiu als successos o esdeveniments que no s’han pogut contrastar i que han quedat en els marges de la història. Els seus projectes analitzen la reacció del “poder”, tot establint connexions entre les quals es teixeixen diversos eixos d’indagació. Hi ha una tasca de recerca important dins de la seva feina, tal com queda palesa en aquesta proposta expositiva, ja que cadascuna necessita estratègies diferents per accedir a les fonts: arxius públics, textos acadèmics i bibliografia especialitzada. Segons l’artista i en el cas dels arxius, ni tot el material és consultable, ni l’arxiu és innocent, perquè darrere hi ha sempre una intenció política, i un criteri específic que dicta la institució que l’acull, malgrat que es vulgui mostrar de manera objectiva i asèptica. Per tant, les seves exploracions demostren que quan treballa amb investigacions que intenten replantejar el relat oficial, el poder s’incomoda. La seva producció es formalitza en format d’exhibició o també es converteix en publicacions que acaben tenint una divulgació en format imprès.

[...]

Abril 8, 2022