Microacciones de emergencia #3: Pau Faus & Alia Farid

Overview

Microaccions d'emergència#3 presenta dos projectes artístics que dialoguen amb l'espai públic a través d'una crida a la comunitat que habita aquest espai i context. Comissariada per de Vuelta i Vuelta.

Emergència: succés o ocasió sobtada, urgent, generalment inesperada, que requereix una acció immediata.

Microaccions d'emergència#3 presenta dos projectes artístics que dialoguen amb l'espai públic a través d'una crida a la comunitat que habita aquest espai i context. Ambdós projectes exploren una realitat divergent i imaginada diferent de la establerta oficialment alhora que donen visibilitat a la posició de l'artista en relació amb el món que l'envolta i les persones que l'habiten, en línia amb la idea de Paul Ardenne de l'artista teixint amb la realitat.

A través d'una col·lecció contínua de dibuixos i imatges aparentment anònims, Alia Farid i Pau Faus, respectivament, han recopilat les contradiccions d'estructures legals i físiques imposades el propòsit de les quals ha estat subvertit per la comunitat. Els seus projectes qüestionen els plans del govern per intervenir en el comportament i la mobilitat dels ciutadans a Kuwait i Brasília, responent a la dinàmica biopolítica actual per alternatives imaginàries.

Vistes de instal·lació