Hablar por boca ajena. Cielo: Coda: David G. Torres, Antonio Ortega & Marc Caellas

Overview

Cel: Coda és una exhibició sobre traços, narratives of alien experiences, metanarratives o metanarratives.

Parlar per boca aliena. Cel: Coda és una exhibició sobre traços, narratives of alien experiences, metanarratives o metanarratives. Its inspiration menges from “Cel”, a non-fiction novell depicting radical outlooks from the 1980s, ultimately showing how telling stories implies explaining what others do. El show és la seqüència de la balada de Wendy entre altres, cel preview, visual mode, que es displayen a l'ADN Platform últim i translated a l'exhibició format de la primera part de la novel·la.

 In Parlar per boca aliena. Cel: Coda, artistes Antonio Ortega i Marc Caellas tenen com a objectiu de la coda de “Cel”, que metanarrativa en els seus torns explains les places de les novel·les. Marc Caellas s'enfronten a aturar el New York en el qual living traces dels altres són elevats, i reminds us, mitjançant performance, en totes les places no s'ha de veure. Antonio Ortega, in his turn, replicates iconoclastic and radical attituds by appropriating the demeanor of other artists. By doing so, he emulats the figure of the writer, letting things be.

Vistes de instal·lació