Untitled Shack Up with: Bruno Peinado

Overview

Untitled Shack Up With barreja l'acumulació material convertida en aferrament sentimental, amb el reciclatge d'un “sobrant” que dóna com a resultat una cosa nova. Per a Peinado, aquest procés dóna lloc a una relació nova amb l'escultura.

Bruno Peinado presenta a ADN Platform Untitled Shack Up With, una prolongació de Soft Power, el seu espectacle amb Virginie Barré a ADN Galeria. L'exposició consta d'una sèrie d'escultures que l'artista ha anat fent amb Barré i les seves dues filles, Joséphine i Simone, com a “afinitats electives”. Les escultures han estat realitzades amb les restes de materials trobades al seu estudi. L'afinitat electiva és un procés a través del qual les formes d'expressió diferents entren en una relació d'atracció, convergència i reforç mutu. També representa la possibilitat d'escollir el que es vol fer, establint noves relacions i constituint perspectives que interpel·len allò establert. Untitled Shack Up With barreja l'acumulació material convertida en aferrament sentimental, amb el reciclatge d'un “sobrant” que dóna com a resultat una cosa nova. Per a Peinado, aquest procés dóna lloc a una relació nova amb l'escultura.

Seguint la línia de Soft Power, les peces que componen Untitled Shack Up With són enteses per

Vistes de instal·lació