Fuerza centrífuga: Teresa Margolles

Overview

Comissariada per José Luis Corazón Ardura, l'exposició desplega el tema de la pèrdua que és difícil d'entendre i que es viu individualment.

De fet, la mostra de Margolles no ofereix una lectura realista de les fonts documentals. Tampoc no utilitza la fotografia ni el testimoniatge textual. En canvi, provoca una realitat d'impossibilitat marcada pel temps, realitzada a través d'un procediment artístic relacionat amb la performance. La manca d'imatges constitueix l'element bàsic per comprendre la reacció singular dels espectadors. L'exposició desplega el tema de la pèrdua difícil d'entendre i que es viu individualment. Aquesta és una manera de mostrar les paradoxes de la nostra societat davant del mecanisme tradicional que crea el format expositiu mitjançant l'articulació de les obres d'art.

Vistes de instal·lació