Let’s Democratise Democracy: Daniel G. Andújar

Overview

A través de la investigació i l'acció, l'artista i activista Daniel G. Andújar qüestiona les estratègies de comunicació a la nostra societat.

Les obres de Daniel García Andújar (Almoradí, 1966) proposen una aproximació crítica a temes actuals de gran interès. A través de la investigació i l'acció, l'artista i activista qüestiona les estratègies de comunicació a la nostra societat. Andújar utilitza metodologies subversives i tàctiques apropiacionistes per exposar les relacions de poder opressives. El seu interès se centra en l‟espai públic on es desenvolupa la comunicació i, en conseqüència, on s‟estableixen les estructures socials; que no només passa en un territori físic (les ciutats) sinó també en un de virtual (Internet).

Assumint també el paper de teòric, Andújar cerca donar visibilitat a aquelles disparitats que genera la interacció social. Per això apel·la a un públic que deixa de ser un mer espectador. Ho fa a través de la col·laboració i la inclusió que després es converteix en una part essencial de la seva proposta. A través de la ironia i l'humor, l'artista connecta amb les persones que ajuden a difondre el seu missatge i també contribueixen a crear-ne de nous. Amb això, Andújar revisa aquelles (fallides) promeses tecnològiques com el pluralisme, la tolerància i la integritat, i proposa utilitzar els mitjans a favor nostre per qüestionar-les i crear discursos culturals alternatius per a un espai social més democràtic.

Vistes de instal·lació