Lets get physical: Carlos Aires

Overview

Realitats oposades coexisteixen i fomenten fonts impredictibles de coneixement.

Carlos Aires és un dels artistes identificats a ADN Galería com a global busters; maneja processos d'hibridació i una estètica del caos de manera inclusiva, gràcies als quals coexisteixen realitats oposades i propicien impredictibles fonts de coneixement. Aires interfereix en la nostra percepció de la realitat mitjançant el mestissatge d'idees i l'ús conscient d'estereotips. La dicotomia entre realitat i ficció, veritat i falsedat, naturalitat i artifici, tradició i contemporaneïtat esdevé ambigua. A l'art d'Aires, la unitat s'assoleix precisament quan aquests elements antagònics es troben.

A Let´s Get Physical ens enfrontem a un conjunt d´obres i instal·lacions en què la història, la tradició i la idiosincràsia ibèrica s´entremesclen amb un leitmotiv al´obra de Carles: títols i lletres de cançons populars sobre l´amor, les relacions , els records i el dolor.

Vistes de instal·lació