Nuevas estructuras de producción: Adrian Melis

Overview

Noves estructures de producció, la primera mostra individual d'Adrián Melis a la galeria.

ADN Galeria inaugurarà Noves estructures de producció, la primera exposició individual d'Adrián Melis a la galeria. L?obra d?Adrian Melis qüestiona la relació entre un marc constituït per estructures sociopolítiques, jurídiques o econòmiques i les estratègies inventades pels individus per eludir o soscavar normes tan estrictes. Directament Influït directament per les condicions de vida a Cuba i la seva pròpia experiència com a expatriat voluntari a Espanya, l'artista explora la tensió entre diferents règims de productivitat i improductivitat, presència i absència, planificació i força de treball.

A ADN, Adrian Melis presenta una selecció de projectes que documenta les fallades del sistema mentre juga amb ells; proposa models alternatius de productivitat i dóna cabuda a una mena de “pragmatisme creatiu”, que emana directament de l'entorn propi dels subjectes. Melis crida l'atenció sobre l'existència d'un conjunt d'activitats paral·leles el funcionament de les quals es basa en acords tàcits i permissivitat general. Aquestes activitats interfereixen amb el règim imposat i amenacen la seva aparent eficiència estructural.

Vistes de instal·lació