Soft Power: Virginie Barré & Bruno Peinado

Overview

El Soft Power és una política d'implicació en els fets i les experiències que succeeixen a la vida quotidiana, a través d'eines que són alhora agents de poder i emancipació: la intel·ligència, la bellesa o la creativitat, per exemple.

ADN Galería presenta una exposició de Virginie Barré i Bruno Peinado, que pren com a punt de partida el que els mateixos artistes anomenen “soft power”. El Soft Power és una política d'implicació en els fets i les experiències que succeeixen a la vida quotidiana, a través d'eines que són alhora agents de poder i emancipació: la intel·ligència, la bellesa o la creativitat, per exemple. Aquestes característiques resisteixen el statu quo contemporani, que manté el vell sistema de professionalització del poder. Com afirma Franco Berardi (Bifo), la professionalització del poder ha contribuït a la tensió del contacte afectiu. Així, ni les emocions, ni la imaginació, ni el desig no són elements integrats de la producció excedent.

Experimentar amb el desig humà, la implicació i el gaudi de la vida quotidiana és per a Barré i Peinado una forma de revolució. Com va dir el filòsof Henri Lefebvre, la vida quotidiana és la millor manera d'alliberar-se de les imposicions del capitalisme, que afecta tant les formes de vida individuals com les col·lectives. La vida quotidiana permet sacsejar la base dels convencionalismes i tot allò que bloqueja la creativitat. Així, el treball de Barré i Peinado indaga en aquests àmbits, on la infància, l'experimentació, el joc i allò inesperat són pilars fonamentals per entendre l'acte de creació en relació amb el subjecte i els seus temps viscuts.

Vistes de instal·lació