It hasn’t changed: and babies?: Margaret Harrison

Overview

L'acte de mirar sempre ha estat un tema i una estratègia en la producció de Harrison. Algunes obres combinen fragments d'imatges delicadament dibuixats o pintats provinents de la cultura pop i la història de l'art per crear jocs de paraules visuals i verbals que tornen la mirada masculina opressiva cap a ella mateixa.

L'artista britànica Margaret Harrison (n. 1940) examina la condició femenina a la societat patriarcal. Els seus dibuixos, pintures i instal·lacions exploren les tradicions, narratives i actituds que donen forma a la posició subalterna de les dones en relació amb els homes. Específicament, consideren les dimensions de gènere del lloc de treball, els entorns i estils de vida domèstics, la història de l'art i la cultura pop a través de les lents del sexe i la violència, desafiant aquestes estructures i aparells socials per la seva complicitat al manteniment de l'androcentrisme.

L'acte de mirar sempre ha estat un tema i una estratègia en la producció de Harrison. Algunes obres combinen fragments d'imatges delicadament dibuixats o pintats provinents de la cultura pop i la història de l'art per crear jocs de paraules visuals i verbals que tornen la mirada masculina opressiva cap a ella mateixa. Altres obres fusionen materials domèstics amb textos i documents com a evidència incontrovertible de la supremacia masculina. Totes les obres fan valer la màxima feminista que “el que és personal és polític”.

Obres
Vistes de instal·lació