Can our cities survive?: Domènec

Overview

ADN Galeria presenta la quarta exposició de Domènec. Can our cities survive? reuneix una selecció de treballs inèdits i altres recents amb els quals l'artista investiga la història de diversos projectes arquitectònics com una manera de materialitzar l'auge i decadència de les idees de la modernitat. La mostra s'inaugurarà el pròxim 15 de setembre com a part del programa del Barcelona Gallery Weekend 2022.

El títol d'aquest projecte prové del llibre Can our Cities Survive? An ABC of Urban Problems, their Analisis, their Solutions, on el seu autor, l'arquitecte català Josep Lluís Sert, recull i teoritza tots els elements de la famosa Carta d'Atenes de 1934 que havien estat acordats en el IV Congrés Internacional d'Arquitectura Moderna (CIAM) liderat per Le Corbusier. En el text, Sert presenta el complex d'habitatges conegut com la Cité de la Muette com el model desitjable per a la vida moderna, una “ciutat jardí” que combina l'habitatge assequible amb la vida comunitària.

Aquest complex d'habitatges socials per a la classe treballadora va ser construït entre 1931 i 1934 a Drancy, al nord-est de París, com un dels primers grans projectes residencials dissenyats segons els principis del CIAM. No obstant això, pocs anys després, un dels edificis del complex va canviar dràsticament de funció: el 1941 es va instal·lar allà el camp de concentració de Drancy que, fins l’agost de 1944, va ser el centre de la política antisemita d'expulsió a França. Aquest camp va ser durant tres anys el principal centre d'internament de jueus abans de ser deportats als camps d'extermini nazis, la majoria a Auschwitz.

A partir d'aquest primer cas d'estudi, l'exposició s'articula a través d'un diàleg d'anada i tornada entre diferents peces al voltant d'aquesta paradoxa que converteix un habitatge social en un camp de concentració antisemita.

Obres
Vistes de instal·lació